Toteutus: Videolle
Musiikki: Mikko Pykäri, “Touch”