Kuvaus

Raha kulkee jokaisen ihmisen rinnalla läpi koko elämän. Siksi on tärkeää, että jo lapsetkin oppivat askel askeleelta arjen rahataitoja.  Kokemuksemme mukaan hyvät taloustaidot auttavat ihmisiä pärjäämään elämässä ja yrittäjinä, eikä kenelläkään ole varaa olla rahataidoton. Taloustaidot ovat nimenomaan taitoja, joita voi oppia minkä ikäisenä tahansa. Kun ihmiset saavat mahdollisuuden oppia talouden perusteet ja yrittäjyyden taidot heistä tulee aktiivisempia osallistujia yhteiskunnassa. Rahataidoilla voi myös vaikuttaa maapallon kestävän kehityksen kulkuun. Se miten käytämme rahaa, ratkaisee millaisen huomisen me kaikki saamme.  Taloustaitoihin kuuluu myös digitaalinen talousosaaminen, johon sisältyy digitaalisten työkalujen käyttö, turvallinen asiointi verkossa ja oman talouden hallinta. Taloustaitojen tukeminen on Nordeassa systemaattista jatkuvaa toimintaa. Haluamme hyödyntää ydinosaamistamme yhteiskunnan ja yksilöiden hyvinvoinnin edistämiseksi myös sosiaalisen vastuun hankkeissa.  Sponsoroimalla rahallisesti ja tarjoamalla vapaaehtoistyöntekijöitä kumppanitahoillemme taloustaitojen kasvattamiseen niin lapsille, nuorille, aikuisille kuin senioreille voimme vahvistaa elämän mittaisia taloustaitoja.

Sponsoroinnin suunnittelu

Nordean Community Engagement strategian mukaisesti tuemme kansalaisia talous- ja yrittäjyystaidoissa ja vuonna 2023 tavoitimme 215.000 henkilöä omien ja sponsoroimiemme hankkeiden kautta.

Järjestimme ympäri Suomen säännöllisesti läpi vuoden tapahtumia ja työpajoja, niin livenä kuin etäyhteyksillä mm. kouluissa, kirjastoissa ja omissa tiloissamme. Lisäksi oppilaitoksille on tarjolla mm. digitaalisia oppimateriaaleja. Materiaalit ovat pedagogisesti korkealaatuisia ja olemme tehneet yhteistyötä eri järjestöjen ja koulujen kanssa laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi. Tämän lisäksi sparraamme tuhansia yrittäjyystaidoissa ja tuemme senioreiden digitaitoja. 

Me olemme kohdanneet vuosina 2016-2023 yhteensä lähes 900 000 lasta, nuorta ja senioria hankkeidemme kautta.

Tämä kaikki on mahdollistunut n.12 000 vapaaehtoisen voimin, jotka ovat osallistuneet vapaaehtoistyöhön. Jokaisella nordealaisella on oikeus tehdä vapaaehtoistyötä palkallisena työaikana 2 työpäivää vuodessa.

Tavoitteenamme on olla toimialan vaikuttavin talous – ja yrittäjyystaitojen edistäjä Suomessa Community Engagement hankkeittemme kautta.

Mikä tekee Nordean yhteiskuntavastuusta niin erityistä? Meille yhteiskuntavastuu ei ole vain sana paperilla vaan se on osa kulttuuriamme.
Olemme sitoutuneet tukemaan talousosaamista ja yrittäjyystaitoja yhteiskunnassaja tämä on yksi niistä asioista, jotka tekevät meistä edelläkävijöitä.

Kun vahvistamme kansalaisten talousosaamista ja rohkaisemme yrittäjyyteen, tuemme tulevaisuuden tekijöitä heidän elämän mittaisella matkallaan.

Täällä tarinamme: Vastuullisuus | Nordea

Toteutus

Useiden sponsorointikumppaneiden kanssa järjestettiin kymmeniä eri tilaisuuksia mm: Maahanmuuttajataustaisille nuorille Plan international Finland hankkeessa "Vahvuuksista yrittäjäksi" tilaisuus, jossa nordeasta oli 50 vapaaehtoista ja kumppanuustasolla (Plan International Finland) kertoi omilla verkkosivuillaan maahanmuuttaja nuorten- ja naisten kokemuksista jotka ylittävät odotukset. Toisena esimerkkinä, Vamos Taloustaitohanke, jossa tavoitettiin syrjäytyneitä- tai syrjäytymisvaarassa olevia nuoria lähes 700 henkilöä. Nordeasta oli mukana 50 vapaaehtoista sparraamassa nuoria. Valtiontalouden tilintarkastuksen mukaan yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle 1,2 miljoonaa euroa. Yli 50% Vamos nuorista löytää opiskelu- tai työpaikan ja 86% kertoi elämän laatunsa parantuneen kun sai keskustella raha-asioista pankkilaisen kanssa. Nordea teki myös lahjoituksen Hgin Diakonissalaitoksen Vamos Taloustaitohankkeelle edistää videohaastatteluiden kautta Vamos nuorten arjen tarinoita laajasti yhteiskunnassa. Tavoitteena oli edistää tuen saamista nuorille useiden eri toimijoiden osalta, koska nuorissa on yhteiskunnan tulevaisuus.

Järjestimme kumppaneiden kanssa Suomen suurimman taloustietokilpailun 8-luokkalaisille, Taloussankarikisan finaalipäivän Nordean Campuksella, jonka karsintoihin osallistui Global Money Week - viikolla Kahoot pelin kautta 2000 8-luokkalaista. Kilpailu on ainut arjen rahataidoista oleva joukkuekilpailu Suomessa.

Nordea sponsoroi 13:a Yrityskylää (yhteensä 21 Yrityskylää Suomessa) johon osallistui 800 vapaaehtoista vuoden aikana lasten ja nuorten ohjaajina . Kumppanuustekemisestä tehtiin useita viestintäjuttuja niin Nuorten Nyt ry sivustolle kuin Nordean vapaaehtoiset viestivät vapaaehtoistyöpäivästään eri some kanavissa.

Opastamme vuosittain tuhansia senioreita digitaalisten palveluiden käytössä. Tulevaisuudessa digitaalisten talouslukutaitojen hallinta korostuu entisestään. Digitaalisten palveluiden käyttöopastuksella parannamme ikäihmisten valmiuksia ja turvallisuutta yhä digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Järjestimme myös vertaisopastajaverkostoille, kuten Enter ry, SeniorSurf ja Verkosta Virtaa jne. useita koulutustilaisuuksia niin digitaalisten pankkipalveluiden, mm. tunnistautumispalveluiden, maksamisen ja verkkohuijauksien tunnistamisesta ja ennaltaehkäisemisestä.

Sponsoroinnin onnistumisen arviointi

Saimme hankkeille laajaa näkyvyyttä, esim. sosiaalisen median kohdalla meillä oli yli lähes 3 miljoonan näkyvyys ja ansaitun media julkaisuja yli 80.

Nordea on luonut systemaattisen jatkuvan toimintamallin jonka kautta edistetään yhteiskunnassa sosiaalisen vaikuttavuuden kautta yhteiskunnallista yhteistä hyvää elämän mittaisen matkan aikana, jossa raha kulkee rinnalla läpi elämän. Kun yksilö voi hyvin, voi yhteiskuntakin hyvin. Kun yhteiskunta voi hyvin, voi siellä toimivat yritykset hyvin, näin ne voivat maksaa veroja yhteiskunnalle hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi. Meillä on ajatus paremmasta, pieni askel kerrallaan.