Kuvaus

Elisa löysi sponsoroinnilleen tehoa ja läpäisyvoimaa tyypillisten viestinnällisten keinojen ulkopuolelta. Kokonaisvaltainen sponsoroinnin integrointi markkinointiin siivitti Elisan urheilusponsoroinnin uudelle tasolle jääden suomalaisten mieliin ja parantaen heidän suhdettaan Elisaan. 
Elisa toi sponsorointiinsa koko kansan rakastamat, Elisan kuluttajamainonnasta tutut, Elisan Fanit: Eliaksen, Eskon ja Elmerin. Yhdessä sponsoroitavien kanssa esiintyminen markkinoinnissa toi Elisan sponsoroinnin esiin uudella tavalla tuoden hauskuutta ja läpäisyvoimaa.

Sponsoroinnin suunnittelu

Elisalla on pitkä perinne urheilun sponsoroinnissa. Se panostaa erityisesti joukkuelajeihin, jotka puhuttelevat laajoja kohderyhmiä, ovat vastuullisia ja vastaavat Elisan arvoja. Vuodesta 2017 lähtien sen sponsoroinnin huomioarvo oli kuitenkin pienessä laskussa: suomalaiset eivät muistaneet Elisan sponsorointia yhtä hyvin kuin aikaisemmin ja sponsoroinnin teho oli kääntynyt laskuun. Oli löydettävät keino, jolla kääntää sponsoroinnin laskeva trendi nousuun.

Lähdimme tavoittelemaan seuraavia asioita:

  1. Lisäämään Elisan sponsoroinnin muistijälkeä suomalaisissa.
  2. Kasvattamaan Elisan sponsoroinnin tehoa erityisesti preferenssin ja brändimielikuvan osalta.‍

Toteutus

Jotta Elisan sponsorointi voisi saada paremman huomioarvon, jäädä paremmin suomalaisten mieleen, tulisi paitsi sponsoroinnin myös sen viestinnän olla läpäisyvoimaisempaa. Tulisi löytää uudenlainen tapa viestiä sponsoroinnista ja käsitellä yrityksen sponsorointia. Samalla siihen pystyttäisiin liittämään Elisan liiketoiminnalle ja brändille tärkeitä erottautumistekijöitä ja mielikuvallisia asioita. Siksi vuonna 2020 Elisan sponsorointiin tuotiin koko kansan rakastamat, Elisan kuluttajamainonnasta jo tutut, Elisan Fanit: Elias, Esko sekä Elmeri. Sponsoroinnin viestintään tuotiin fanien myötä hauskuutta ja läpäisyvoimaa.Yhdessä sponsoroitavien, kuten Huuhkajien Lukas Hradeckýn, Helmareiden Linda Sällströmin sekä Aleksander Barkovin ja Patrik Laineen, kanssa Elisan Fanit tekivät markkinoinnissa hauskoja asioita ja toivat Elisan sponsoroinnin esiin uudella tavalla.


Sponsoroinnin onnistumisen arviointi

Uudenlainen suunta Elisan sponsoroinnissa käänsi myös sen huomioarvon merkittävään kasvuun ja – paitsi täytti – ylitti myös kaikki odotukset:  

1. Elisan sponsoroinnin muistaneiden määrä lähes kaksinkertaistui ja nousi täysin uudelle tasolle.

Elisan sponsoroinnin muistaneiden osuus kaksinkertaistui vuosien 2021 ja 2022 aikana lähtötilanteeseen (vuosi 2019) verrattuna.

Lisäksi kahden huomioarvoltaan suuren joukkuelajin (jalkapallo ja jääkiekko) sponsoroiminen yhtäaikaisesti on osoittautunut toimivaksi yhdistelmäksi, sillä tulokset osoittavat, että niillä on ollut toisiaan tukeva vaikutus. 

2. Elisan sponsoroinnin muistaneiden suhtautuminen Elisaan muuttui paremmaksi muihin suomalaisiin verrattuna.

Elisan sponsoroinnin muistaneet suosisivat ja valitsisivat Elisan muuta väestöä yleisemmin kun vielä vuoden 2018 lopussa, ennen tehtyä muutosta, eroa ei ollut juuri lainkaan. 

Tämän lisäksi läpäisyvoimainen sponsorointi on parantanut mielikuvaa Elisasta. Sponsoroinnin muistaneet liittivät selvästi voimakkaammin Elisaan sille tärkeitä mielikuvallisia tekijöitä verrattuna koko väestöön. (esim. 2022 Q3)