Kuvaus

Tapahtuman yhteenveto tuodaan esiin PP-esityksessä.

Sponsoroinnin suunnittelu

Tapahtuman suunnittelusta kerrotaan PP-esityksessä.

Toteutus

Tapahtuman toteutus avataan PP-esityksessä.

Sponsoroinnin onnistumisen arviointi

Tapahtuman onnistumista arvioidaan PP-esityksessä.