Kuvaus

Helsinki Ski Weeks on ainutlaatuinen tapahtuma,
jossa yhdistyvät kaksi päivänpolttavaa asiaa: liikkumisen tärkeys ja ilmastonmuutoksen hillitseminen. Santanderin strategian ytimessä on mahdollistaminen. Haluttiin suunnitella kokemus, joka tuottaa aitoa ja tunnistettavaa hyötyä kaikille osapuolille – Helsinki
Ski Weeksin tapauksessa ensin ihmisille ja ilmastolle, sitten kumppaneille.

Santander halusi olla kumppanina mahdollistamassa sitä, että ihmiset pääsevät kokeilemaan hiihtoa ehkä ensimmäistä kertaa. Samalla yritys tekee hyviä sekä näkyviä tekoja, oikeita asioita sen eteen, että talvet olisivat jatkossa mahdollisia myös Etelä-Suomessa.

Hiihtoliiton ja Helsinki Ski Weeksinmuiden kumppaneiden kanssa Santander pyrki siihen, että tapahtuman ilmastokuormitus olisi mahdollisimman pieni. Santander varmisti asian vielä niin, että tapahtuman päästöt kompensoitiin ja näin varmistettiin hiilineutraalius.

Santanderista on selvää, että muutoksia ei tehdä yksin. Tavoitteista tehdään totta yhdessä toisten kanssa. Kunnianhimoisiin tavoitteisiin päästään parhaiten ihmisten ja yritysten välisellä yhteistyöllä ja sen Helsinki Ski Weeksin sponsorointi osoittaa.

Lisäksi Santanderin ilmastokumppanuus Helsinki Helsinki Ski Weeks järjestetään täysin hiilineutraalina tapahtumana, joka huomioi toiminnassaan sekä ympäristön ettäsosiaalisen vastuun. Tämä näkemys sopii erinomaisesti Santanderille, jonka tavoite on sekä kansainvälisesti että kansallisesti edistää hankkeita ja projekteja, joiden tavoitteena on avustaa sosiaalista, taloudellista ja kestävää kasvua yhteisöissä, joissa
se toimii.

”Saamme olla toteuttamassa Suomen ja maailman mittakaavassa tapahtumaa, jolla on kokoaan isompi merkitys. Emme ole mukana pelkästään mahdollistamassa hiihtämisen ja liikkumisen riemua kaikille, vaan kasvattamassa tietoisuutta ympäristöongelmia kohtaan”, Kiertonen jatkaa.

”Olemme sitoutuneita ympäristönsuojeluun ja ilmaston-muutoksen torjuntaan. Tunnistamme, että yrityksemme vaikuttaa ympäristöön, jossa toimimme. Uskomme, että yrityksillä on vastuu antaa takaisin maailmalle siitä, mitä siltä on saanut. Tässäkin mielessä Helsinki Ski Weeks -kumppanuus tukee omia vastuullisuus-tavoitteitamme”, Sjöberg korostaa Ski Weeksin kanssa piti sisällään ulkoisen näkyvyyden ohella paljon näkymätöntä arvoa, jota ei välttämättä pystytä mittaamaan. Arvoa, joka syntyy vain ihmisten sitoutumisella.

Santanderin mielestä yrityksen on tehtävä asioita,joilla saadaan aikaan hyviä vaikutuksia, eikä ainoastaan sellaisia, joilla vältetään huonoja vaikutuksia. Santander kompensoi liikenteestä, logistiikasta, energiankulutuksesta, jätteistä, materiaalihankinnoista sekä ruoasta ja juomasta aiheutuneet päästöt. Kompensointi toteuttiin Gold Standard -sertifioiduissa ilmastohankkeissa.

Santander näkyi Helsinki Ski Weeksin aikana sekä Helsingin Olympiastadionilla että sen ulkopuolella koko tapahtuman ajan. Varta vasten tapahtumaa varten tehtyä televisiomainosta ilmastokumppanuudesta esitettiin sosiaalisessa mediassa sekä stadionin isolla ledinäytöllä koko kuukauden ajan yli 100 000 kävijälle. Lisäksi stadionin sisäpuolella olevissa laitamainos-paikoissa viestittiin tapahtuman hiilineutraaliudesta: Santander – Official Climate Partner of Helsinki Ski Weeks.

Stadionin ulkopuolelle ladun varren neulansilmään luotiin 30 lumiukkoa Santander-pipoineen ja kaula-liinoineen, jotka olivat ylivoimaisesti kaikkein kuvatuin
ja jaetuin näkyvyyselementti tapahtumassa. Lisäksi Santanderin ilmastokumppanuus sai näkyvyyttä Euroopanlaajuisesti jatavoitti kymmeniä miljoonia katsojia, kunStadion Sprint televisioitiin sekä Ylen toimesta Suomessa että EBU:n jakelemana Pohjoismaihin sekä muuhun Eurooppaan.

OlympiastadioninPaavo Nurmen kentällä olleessa kumppaniteltassa oli kierrätysmateriaaleista toteutettu Santander ZERO 2050 -brändicafé palvelemassa tapahtumakävijöitä.

Santanderin ilmastokumppanuudesta tehtiin kaksi videota, jossa esiintyivät Santander Consumer Finance Oy:n Suomen toimitusjohtajaPeter Sjöberg ja Helsinki Ski Weeksin hiihtolähettiläs Sami Jauhojärvi. Videoita ajettiin molempien osapuolten omissa kanavissa ja ne keräsivät kaikkiaan yli 63000 katselua.

Lisäksi ilmastokumppanuutta tuotiin esille vaikuttaja-markkinoinnilla, jossa Mikko Parikka osallistui Sami Jauhojärven hiihtokouluun ja toi samalla esille Santanderin ilmastokumppanuutta ja tapahtuman hiilineutraaliutta.

Kumppanuus onnistui erinomaisesti.Santanderin brändäys kansallisessa sekä kansainvälisessä hiihtotapahtumassa oli ensimmäinen laatuaan. Yhteistyö toteutettiin poikkeuksellisella tavalla nivomalla ilmastokumppanuus ja hiilineutraalius tiiviisti ja luonnollisellatavalla sekä tapahtumaan että sen markkinointiin.

Kuten aiemmin todettua, kansainvälinenStadion Sprint -kutsukilpailu televisioitiin yli kymmeneen eri maahan ja sponsoroinnin toteutustapa (mm. Santander-brändätyt lumiukot)antoivat poikkeuksellisen näkyvyyden, jota Olympiastadionin reuna- ja ledimainonta vielä vahvistivat.

HSW Stadion Sprint –lähetys on katsottavissa 24.2.2023 asti Yle Areenassa, jossa se on kerännyt lähes 88000 katselukertaa:

https://areena.yle.fi/1-61073576?utm_medium=social&utm_campaign=areena-web-share&utm_source=copy-link-share

Sponsoroinnin suunnittelu

Toteutus

Sponsoroinnin onnistumisen arviointi

Tutustu myös näihin

Ei liittyviä caseja