Sponsorointi on yhä tärkeämpi osa yritysten markkinoinnin keinovalikoimaa. Viime vuosina tämän markkinoinnin monimuotoisimman keinon opiskelumahdollisuudet ovat kehittyneet huomattavasti. Sekä sponsorointi että yksi sen muodoista, vaikuttajamarkkinointi ovat kasvussa. Vaikuttajamarkkinointia käyttääkin lähes kaikki menestyvät brändit osana markkinoinnin työkalupakkiaan. Markkinoinnin ammattilaiset ovat yhä kiinnostuneempia sponsoroinnin mahdollisuuksista liiketoiminnallisten ja markkinoinnillisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Mediakentän jatkaessa pirstaloitumistaan, sponsorointi on oiva työväline brändiajuriksi ja kohderyhmien tavoittamiseksi heidän ollessa vastaanottavaisemmillaan.

Urheilun sponsorointimarkkina jatkaa kasvuaan globaalisti (Statista 2021) ja on ennustettu saavuttavan lähes 90 miljardin Yhdysvaltain dollarin rajan vuoteen 2027 mennessä. Vuonna 2020 markkinan kokonaisarvo oli 57 miljardia (USD). Kasvua siivittävät erityisesti teknologian kehittyminen ja tietoisuuden lisääntyminen sponsoroinnin tuloksellisuudesta. (Brandessenceresearch.com 2021)

Urheilusponsoroinnin markkinakehitystä tutkinut Sponsor Insightin mukaan sponsoroinnin markkina on kehittynyt vuoden 2009 151 miljoonasta eurosta 260 miljoonaan euroon (2019).

Sponsorimarkkinan kehitys Suomessa 2009 - 2019. Sponsor Insight 2020

10.fi tekemän tutkimuksen mukaan (2021) sponsoroinnin haasteiksi vastaajat ovat nostaneet osaamisen ja sponsoroinnin toimivuuden mittaamisen. Miksei alaa sitten opiskella enemmän? Toki työtekijäänsä opettaa, mutta akateemista apua ja kursseja on myös saatavilla. Tämä kirjoitus esittelee opintomahdollisuuksia, joiden avulla sponsoroinnin osaamista voidaan kehittää.

10.fi

Opintomahdollisuuksia tarjolla ennätysmäärä

Useat opintomahdollisuudet ovat suunnattuja urheilun liiketoimintakontekstiin, mutta niitä pystyy melko hyvin soveltaa myös kulttuurin alalle. Brändiperspektiivistä katsoen mahdollisuuksia on vähemmän, mikäli ajatuksena on hakea mahdollisimman suoraa hyötyä ilman urheilun erityispiirteiden tai kontekstin ymmärtämistä. On joka tapauksessa hyvä harkita, miten opinnot voisivat hyödyttää urakehitystä ja organisaation kyvykkyyttä hyödyntää sponsorointia yhä tehokkaammin ja syvällisemmin. Opinnot voivat tarjota vastapainoa perhe-elämälle ja tukea työssä suoriutumiselle. Lainatakseni vanhaa sanontaa, ei oppi ojaan kaada.

Urheilun sponsoroinnin ja varainhankinnan korkeakouludiplomi (Turun avoin AMK)

Turun avoin AMK on opettanut korkeakouludiplomia jo kolmatta vuosikurssia. Opettajina toimivat muun muassa lehtorit Jaakko Haltia ja Harri Jalonen, jotka ovat olleet kirjoittamassa Arvonluonnin pelikirjaa ja tuttuja vaikuttajia urheilumarkkinoinnin alalta. Luennoilla käy myös vierailevia luennoitsijoita, opiskelijoiden välille muodostuu tiivis verkosto ja vastikään käynnistetty alumnitoiminta.

Lehtori, Jaakko Haltia: -Urheilun sponsoroinnin ja varainhankinnan korkeakouludiplomin (Usva) sisällön taustalla on vankka käytännön kokemus kaupallisesta ja ruohonjuuritason urheilusta. Usva on suunnattu urheiluorganisaatioissa sekä niiden sidosryhmissä (toimittajat, urheilua ostavat yritykset jne.) työskenteleville. Lisäksi Turun ammattikorkeakoulussa on tutkittu alaa mm. ”arvoa urheilusta”- ja useissa pienemmissä hankkeissa.

Kurssialumni, Koovee ry:n toiminnanjohtaja, Juuso Laamanen kertoo:  -USVA-opinnot ovat mielestäni konkreettinen osoitus siitä, että aiemmin vain intohimoon pohjautunut sponsorointi on ottamassa merkittäviä ammattimaistumisen ja varteenotettavuuden askeleita eteenpäin. Käsitykseni sponsoroinnin mahdollisuuksista sponsoroitavana kohteena vahvistui merkittävästi. Seuraava askel on osoittaa valtaisat hyödyt sponsorille.

60 op, 1,5-vuotta. Koulutus alkaa syksyllä ja haku tapahtuu kevään yhteishaussa. Opinnot maksavat 200e per lukukausi eli kokonaisuudessaan 600e.

Lisätietoja täältä

Sports Business School Finland

Urheilumarkkinoinnin tutkintoon johtavat opintokokonaisuudet kestävät noin 1,5 vuotta. Tehty erityisesti urheilumarkkinoinnista sekä urheilun ja liiketoiminnan yhdistämistä kiinnostuneille.

– Opintojaksojen lisäksi opiskelijat tekevät projekteja, harjoittelun, opinnäytetyön ja mielellään myös ulkomaan vaihdon liittyen urheilun liiketoimintaan, johtamiseen ja markkinointiin. Kansainvälisyys on vahvasti läsnä opinnoissamme, koska haluamme antaa opiskelijalle valmiudet toimia kv-ympäristössä + käytännössä kaikki tämän aihepiirin relevantti kirjallisuus on kansainvälistä. Osmo Laitila Jamkilta kertoo.

-Tässä kaikki tutkintoon liitetyt pakolliset ja osin suositeltavat opintojaksot. Näistä osa on pakollisia, osa räätälöitävissä eli esim. International Business Studies sijaan voi valita myös myynnin (jonka tärkeys vain kasvaa) tai johtamisen opintoja, Laitila jatkaa.

Tutkintoon johtavista kursseista ei peritä maksuja. Maisteriohjelmaan haku tammikuussa (5.-19.1.). Amk-ohjelmaan yhteishaussa keväällä 17.3. alk. Jamkin suomenkieliseen tradenomitutkintoon

Kokonaisuuksia tarjolla sekä AMK että ylemmän AMK:n tasolla.

Lisätietoja täältä

Master’s tasosta

Markkinointi ja myynti urheiluliiketoiminnan kentässä – Sports Marketing (Vaasan yliopisto)

“Markkinoinnin ja myynnin tavoite on herättää tunteita. Kuinka muuttaa urheilun herättämät tunteet tulovirroiksi? Entä mitä maailmalla tiedetään onnistuneesta sponsoroinnista ja kumppanuuksien luomisesta? Minkälaisia uusia ansaintalogiikkoja voimme luoda toimintamme menestymisen tueksi? Kuinka luoda onnistuneita tapahtumia? Miten ottaa kaikki irti sosiaalisesta mediasta? Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan Markkinointi ja myynti urheiluliiketoiminnan kentässä -moduulissa.” Vaasan yliopiston projektipäällikkö Eeva Kuorikoski kertoo moduulin tarjoavan valmiuksia tulokselliseen myyntityöhön. Kuorikoski suosittelee moduulia seuroille, liittoihin ja yksityisille osaajille. Jääkiekkoilijat ja golffarit ovat olleet esimerkiksi opiskelijoina ja myös kunnilta on ollut henkilökuntaa. Monipuolinen koulutus alasta kiinnostuneille, yrityksistä koulutuskokonaisuudessa mukana vahvasti Polar.

MBA koulutus, ei hakuaikaa. Edullisemmin ilmoittautuminen vuoden 2021 loppuun mennessä. Laajuus 10 op. Moduulin hinta on 2900 € + alv 24% osallistujaa kohden. Hintaan sisältyy opetus, luentomateriaalit ja opinto-ohjaus. Aloitus helmikuussa 2022, kesto noin 3 kuukautta.

Lisätietoja täältä

Ja täältä

Urheilumanagerin perusopinnot (Vierumäki)

Sponsorointialan kehitystä Suomessa on osittain vauhdittanut urheilumanagerikoulutus. -Kluuvikadun Fazerilla 5.12. klo 12:00 syntyi päätös perustaa Urheilumanagerien yhdistys ja tuota seurasi Vierumäellä 2010 alkanut managerien koulutus. Sponsorointi ja tapahtumat yhdistys perustettiin sitten vuonna 2013 Erkki Alaja muistelee.

– Urheilumanagerikoulutus antaa opiskelijalle nykyaikaisen, monipuolisen ja käytännönläheisen kuvan urheilumanagerin työstä. Urheilumanagerin työllä tarkoitetaan tässä yhteydessä yksilön eli yksilölajien tai joukkuelajien urheilijan, joukkueen tai seuran managerointia. Koulutus antaa valmiudet omatoimiseen managerointiin joko urheiluyhteisössä, yrittäjänä tai muussa roolissa.

Heikki Pohjonen, urheilumarkkinoinnin ja digitaalisen markkinoinnin ammattilainen, kertoo managerikoulutuksesta.

-Urheilumanagerikoulutus Vierumäellä on ollut itselleni hieno lähtölaukaus urheilumarkkinointi-uralle. Kurssilla pääsi kuulemaan kokeneiden managereiden kokemuksia urheilumanageroinnin arjesta ja mielenkiintoisia konkreettisia asiakas-caseja. Kun näet miten urheilumarkkinoinnin mestari Erkki Alaja on rakentanut myyntipresentaationsa, niin omaan tekemiseen tulee rohkeutta ja varmuutta. Tämä oli ehkä kurssin parasta antia; ymmärrys siitä, että miten managerointia on käytännössä tehty ja tehdään huippu-urheilijoiden kanssa. Kurssilla muodostui myös ymmärrys siitä, kuinka laaja managerin tehtäväkuva todellisuudessa on ja kuinka erilaisia työllistymismahdollisuuksia kentässä on. Nuoria, digitaaliset mahdollisuudet ymmärtäviä urheilumanagereita tarvitaan Suomeen lisää, ja kurssin kontaktiverkoston kautta pääsee varmasti hyvin kiinni käytännön managerityöhön. Klassinen vahva suositus!

Laajuus 60 op. Kesto n. 7 kuukautta (maalis-marraskuu 2022). Hakukoulutukseen käynnissä ja loppuu 31.1.2022. Koulutuksen hinta on opiskelijalle 1375 €, sis. koulutusohjelman ja arvioinnit.

Lisätietoja

Avoin yliopisto, Sponsorointi ja yritysyhteistyö (verkkokurssi)

Kurssilla tutustutaan yritysyhteistyön ja sponsoritoiminnan malleihin ja tapoihin esimerkkien avulla. Käsitellään taiteellisen työn hinnoittelua ja budjetointia yritysyhteistyö-projekteissa sekä yhteistyön merkitystä molempien osapuolten näkökulmasta. Opintojaksolla luennoi opintojakson opettaja sekä muita asiantuntijoita.

Hinta 75 euroa , seuraava koulutus alkaa 19.1.2022

Lisätietoja

KANSAINVÄLISET OPINNOT

Sponsorship Diploma

Euroopan Sponsorship Association (ESA) tarjoaa muutamia erilaisia opintokokonaisuuksia, joista 7 kuukautta kestävä Sponsorship Diploma on alan kansainvälisesti arvostetuin tutkinto, johon SPOT:in jäsenet saavat 20 prosentin alennuksen. Kokonaisuus sopii hyvin kulttuurin, urheilun, brändin tai vaikkapa asiantuntijatoimiston puolelta tulevalle. Sponsorship Diploma on vaativat kokonaisuus, jossa käydään perinpohjaisesti läpi mitä sponsorointi on. Kurssilla on paljon inspiroivia vierailijoita ja loputon määrä lisämateriaaleja, joihin perehtyä. Akateemisesti vaatimustaso on jotakin yliopiston ja ammattikorkeakoulun väliltä. Suosittelen niille, jotka haluavat ottaa alan haltuun ja ovat kiinnostuneita kansainvälisistä työmahdollisuuksista, sillä tämä kokonaisuus tuo kansainvälistä uskottavuutta. Kokonaisuus on täysin mahdollista suorittaa etänä, mutta kansainvälinen opiskelijakollegoiden ja luennoitsijoiden verkoston takia kannattaa myös matkata paikan päälle mahdollisuuksien mukaan. Opintokokonaisuus sopii kaikille alan (ja markkinoinnin) ammattilaisille tai sellaiseksi aikoville.

Lisätietoja

Seuraava kurssi alkaa 21.1.2022. Ilmoittautumisen dl 20.1.2022. Investointi noin 3500€.

Kim Skildum-Reidin sponsoroinnin verkkokurssit

Getting to Yes – sponsorointikurssi on suunnattu etenkin kohteille, olit sitten kulttuurin, sportin tai joltakin muulta puolelta. Kuukauden mittainen kattava ja hyvin strukturoitu kokonaisuus seuraa Skildum-Reidin kirjojen rakennetta. Videomateriaalit ovat laadukkaita ja ainakin itselläni muistiin tuli prosessin lisäksi kirjattua paljon konseptiaihioita ja ideoita tulevaisuudessa hyödynnettäväksi. Opiskella voit myös kuukauden sisällä itsellesi sopivassa rytmissä. Materiaaleja voit käyttää vaikka heti suoraa työhösi.

Kurssi maksaa noin 500e.

Lisätietoja

Barca Innovation Hub

Barca Innovation Hubissa käydään läpi urheilumarkkinoinnin historiaa ja sponsoroinnin teoriaa sekä käytännön esimerkkejä maailmalta. Kurssin voi käydä verkkopohjaisesti, ja se sisältää myös välitestit, käytännön harjoituksia ja loppukokeen. Parasta antia olivat käytännön myyntipresentaatiot isoilta kansainvälisiltä urheilukohteilta ja sponsoroinnin hyödyntämisen käytännön askeleet.

Hinta 625 euroa, kesto 4 kk

Lisätietoja

Muita opintoja

Itä-Suomen yliopisto (avoin yliopisto)

Tarjoo alaan liittyvän opintojakson. Urheilumarkkinointi ja brändien hallinta. ”Opiskelija perehtyy kokonaisvaltaisesti markkinoinnin eri osa-alueisiin urheilukontekstissa. Opiskelija tiedostaa markkinoinnin haasteet ja erityispiirteet urheilunsektorilla. Opiskelija tunnistaa markkinoinnin roolit ja osapuolet ammatti- sekä amatööriurheilun kohdalla.” Hinta 60e. Laajuus 6 op.

Lisätietoja

Sponsorointi ja urheilijabrändin rakentaminen -verkko-opintojakso (Kuopion alueen urheiluakatemia)

”Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää urheilijabrändäyksen tavoitteet ja vaikutukset, sekä yrityksen markkinoinnin näkökulmaa urheilusponsoroinnissa ja osana yrityksen strategiaa. Opintojaksolla opiskelija saa käsityksen muun muassa nykyaikaisen markkinointiviestinnän mahdollisuuksista ja hyödyntää oppimaansa oman urheilijabrändin suunnittelussa. Opiskelumenetelmät ovat käytännönläheisiä ja opintojakson suorittaneet ovat kertoneet saaneensa hyvää oppia ja rohkaisua muun muassa yhteistyökumppanien kontaktointiin.” Laajuus 2 op. Kurssi on maksuton.

Lisätietoja

SPOT ry– Sponsoroinnin kurssit

Sponsorointi ja tapahtumat ry järjestää erilaisia koulutusmahdollisuuksia ympäri vuoden. Maaliskuussa järjestetään yrityksille ja brändeille suunnattu sponsoroinnin ja vaikuttajamarkkinoinnin strategiaa, kohteiden valintaa ja portfoliohallintaa koskeva kurssi. Kurssi järjestetään tiistaina 15.3.

Lisätiedot täältä

Minimiosallistujamäärä on 5 henkilöä.

Kirjoittaja Toni Nikunen on opintovapaasta lasten kanssa nauttiva SPOT:n hallituksen jäsen. Nikunen on käynyt ESA:n arvostetun Sponsorship Diploman, Sports Business School Finlandin urheilumarkkinoinnin opinnot, SPOT:n sponsorointikurssin, Skildum-Reidin Getting to Yes -verkkokurssin ja aloitti syksyllä opinnot Turun avoimen AMK:n Urheilun sponsoroinnin ja varainhankinnan korkeakouludiplomissa, jolla hän on toiminut aiemmin luentojen alustajana.Linkedin