SPOT:n vuosikokous pidetään touko-kesäkuun vaihteessa, jossa valitaan jälleen uusi hallitus yhdistykselle. Tarkempi päivä vuosikokoukselle kerrotaan myöhemmin. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta, jonka vuoksi tänä vuonna hallitukseen vapautuu kolme paikkaa.Tutusta ehdokkaisiin ja anna äänesi tästä!

Äänestää voit 30.4. mennessä, ja äänioikeus on kaikilla SPOT:n jäsenillä.

Inna-Pirjetta Lahti - Toimitusjohtaja - PING Helsinki"Tavoitteni on vaikuttajamarkkinoinnin ja sponsoroinnin sekä tapahtumien integroiminen tiiviimmäksi kokonaisuudeksi. Somemarkkinoinnin ja vaikuttajamarkkinoinnin osaamisen lisääminen SPOT jäsenistölle. Yhteiskunnallisen sponsoroinnin lisääminen ja näkyväksi tekeminen."

Johanna Mäkelä - Kumppanuuspäällikkö - Nenäpäivä-säätiö"Hyväntekeväisyys ei ole vain hyväntekemistä. Parhaimmillaan se tukee yrityksen strategiaa, brändiä ja viestiä. Haluankin nostaa esiin yhteistyön kansalaisjärjestöjen ja muiden alalla toimijoiden kanssa sekä sen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisen. Olen toiminut ns. molemmilla puolilla pöytää ja uskon, että tätä kautta tuon esiin erilaisen näkokulman niin sponsorointiin kuin yhteistyökumppanuuksiin laajemminkin."

Juha Korvola - Event Manager - Oy Hartwall Ab"Olen vastannut Oy Hartwall Ab:n kaupallisista tapahtumista vuodesta 2014 lähtien. Työhöni kuuluu lukuisten eri brändien tapahtuma/sponsorointikonseptien suunnittelu sekä toteuttaminen. Omassa työssäni olen oppinut rakentamaan brändiä rakentavia kokonaisuuksia tapahtumamarkkinointia hyödyntäen siten, että ne palvelevat myös kävijäkokemusta. Uskon, että pystyn tuomaan virkistävän tuulahduksen SPOT:iin haastamalla ja tuomalla uusia ajatuksia kumppanuuksien hyödyntämiseen pöydän toiselta puolelta."

Jere Virtanen - Toimitusjohtaja - Gofamer Oy"Tahdon olla mukana kehittämässä suomalaista alan kenttää ja auttaa ottamaan kaikki hyöty irti digitaalisista mahdollisuuksista. Olemme hakeneet maailmalta vuosikaudet kokemuksia ja käytänteitä, joita Suomessa voitaisiin hyödyntää kautta linjan tehokkaammin. Vahvat kontaktit ympäri maailmaa liike-elämään ja urheilumaailmaan."

Mika Eskola - Senior Advisor - Ramirent Finland Oy"Vahva kokemus tapahtumapalveluista, sponsoriyhteistyöstä ja urheiluoikeuksien omistamisesta. Tapahtumat ja sponsorointi entistä tärkeämpää niin kaupungeille kuin valtiolle. Kulttuuriministerin kanssa keskustelu alkuun arvostuksen ymmärtämiseksi.

Robert "Roope" von Alfthan - Head of Brand Partnership & B&B - Warner Music oy"Uskon vahvasti että yrityksillä on vielä paljon saavutettavaa sponsoroinnin ja tapahtuminen saralla. Olemme oikealla tiellä mutta vielä on paljon jossa voisi parantaa. Uskon voimakkaasti pitkäkestoisiin yhteistöihin ja niiden ympärille rakennettuihin tarinoihin ja tapahtumiin. Näitä elementtejä tulee tuoda esille luontevasti niin yritysten tapahtumissa kuin sponsoroitavan kohteen omassa tekemisessä. Pelkkä logo rinnassa ei ole riittänyt enään aikoihin. Olen myös vuosien saatossa ollut itse ideoimassa ja tuottamassa vastaavana henkilönä satoja yhteistyökonsepteja ja eri kokoisia tapahtumia aina pienistä messu-osastoista Loppuun myytyihin Areena toteutuksiin sekä esim. Kaivarin kesäkonsertteihin. Viimeiset 7 vuotta konseptoinut artistien ja yritysten välisiä yhteistöitä. Näihin olen voinut käyttää kokonaisvaltaisesti osaamistani sekä kontaktejani."

Matti Miettinen - COO, Co-founder - The Planet Company Oy"Koko työhistorian aikana olen työskennellyt usean eri urheiluliiton, -joukkueiden sekä -järjestöjen parissa. Joko palvelujen tarjoajan roolissa tai palvelujen ostajan roolissa. Sponsoroinnin seurannan ja mittaamisen osalta (etenkin sosiaalinen media), olen ollut kehittämässä eri yritysten toimintaa mm. Veikkaus. Tätä työtä on kehitetty erilaisten toimistojen sekä heidän asiakkaiden kanssa niin Suomessa kuin ulkomailla. Lisäksi olen osallistunut mm. Arvoa Urheilusta sekä Deeva-projekteihin. Urheilu ja tapahtumat ovat minulle ”terveellinen” intohimo. Sponsoroinnin ja varainhankinnan sekä tapahtumien osalta näen, että on paljon kehitettävää, vaikka se on muuttunut viime vuosien osalta hyvin. Haluan olla osa kehitystä ja ylläpitää tätä vähintään samassa arvostuksessa kuin se tänä päivänä on. Suurin hyöty SPOTin jäsenistölle on osaamiseni niin yritysvastuun kuin yhteiskunnallisen vastuun osalta. Kuinka liittää vastuullisuus niin toteutuksiin kuin markkinointiin ja viestintään. Ja mikä keskeistä, kuinka saadaan aitoa arvoa kumppaneiden kanssa nyt ja tulevaisuudessa."

Arto Ahola - Toimitusjohtaja - Smash Mill Oy"Olen saanut toimia n. 30 vuoden aikana urheilujärjestöjen ja urheilun palveluksessa monipuolisesti eri roolessa – tapahtumatuottajana, sponsorimyyjänä, strategiatyössä ja urheiluhallinnossa sekä kotimaassa että kansainvälisissä tehtävissä. Sen myötä olen saanut luotua itselleni hyvän ja laajan verkoston. Uskon tämän kokemuksen hyödyttävän myös SPOTia. Vaihdoin yrityspuolelle vuoden 2014 alusta halutessani uusia haasteita, kokemuksia ja näkökulmaa. Oman start-up -urani kautta innostuin siinä toimivien tekijöiden energiasta ja innovaatioista tapahtumien ja urheiluteknologian saralla. Vuoden 2022 alkaessa olemme myös urheilusponsoroinnissa ja tapahtumien järjestämisessä lähempänä ns. uutta normaalia. Olen luottavainen urheilun ja terveyttä edistävän liikunnan entistä suuremmasta merkityksestä ihmisten hyvinvoinnin ja henkisen vireyden ylläpitäjänä ja parantajana. Haluaisin olla SPOTissa keskustelemassa ja edistämässä myös näitä asioita. Haluan antaa start-upeille ja uusille innovaatiolle tukeni ja verkostoni käyttöön. On aina hienoa kuulla ja nähdä uusien innovaatioiden ja ideoiden muuttumista käytäntöön. Tämä pätee myös kulttuuriin, josta musiikkimuseo FAME hyvänä esimerkkinä. Mottoni ”Elämä on livelähetys, ei takasinkelausta” vapauttaa energiaa turhasta mielensä pahoittamisesta ja pitää katseen eteenpäin. SPOTin hallitus- ja työryhmätyöskentely tarjoaisi sitä minulle juuri nyt."

Annakaisa Kelokorpi - Toimitusjohtaja - Bom oy"Olen tapahtuma-alan pioneeri, minulta löytyy kokemusta sekä useista eri organisaatiosta että yrittäjyydestä. Olen joukkoja kokoava uudistaja, päättäväinen, työtä ja tilanteita pelkäämätön visionääri. Uskon empatiaan ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, minua ajaa voimakas halu tehdä hyvää. Olen ikuinen optimisti, iloinen ja helposti lähestyttävä, rakastan ihmisiä kaikessa monimuotoisuudessaan. Intohimoni on kehittää tapahtuma-alan tunnettuutta ja arvostusta. Haluan nostaa tapahtumien roolia markkinointi- ja sponsorointialustana sekä työkaluna ja panostaa kohtaamisen ja tunteen merkitykseen kaikessa markkinoinnissa"

Marko Kämäräinen - Account Director / Partner - Mätch Inc."Uskon että kokemukseni 20 vuoden ajalta sekä toimistojen että brändin puolelta antavat minulle laaja-alaisen näkemyksen ja kokemuksen mitä hallituksessa tarvitaan. Näen että brändien saaminen enemmissä määrin yhdistyksen jäseniksi on yksi olennainen tehtävä kaikille yhdistyksessä. Ja uskon että alan puolesta puhuminen ja sen esiin tuominen on varmasti tärkeää edelleen."

Timo Sallinen - Yrittäjä, toimitusjohtaja - Sportimo Finland Oy"Haluan edustaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä SPOTin hallituksessa ja tuoda esille pienten yritysten mahdollisuudet sekä potentiaalin. Suomi pyörii pienten ja PK-yritysten voimalla ja tarvitsemme heitä myös SPOTin jäseniksi. Vakavaraiset PK-yritykset ovat valtava voimavara, joilla on mahdollisuus sponsoroida liikuntaa, urheilua, kulttuuria ja taidetta. Lisäksi he käyttävät jo nyt huomattavia summia osallistuessaan erilaisiin tapahtumiin ja näyttelyihin. Lisäksi haluan tuoda tutuksi uudet talvilajit sekä pyrkiä olemaan heidän edustajansa. Toimin jo nyt vahvasti uusien talvilajien (freeski, ski halfpipe, ski slopestyle ja ski big air) parissa, jotka liikuttavat suurta määrää nuoria. Näiden lajien avulla on mahdollisuus vaikuttaa nuoriin "tulevaisuuden SPOTtilaisiin" . Haluan olla aktiivisesti mukana SPOTin hallitystyöskentelyssä sekä tuoda oman näkemykseni, ideani ja panokseni SPOTin käyttöön. Pidän haasteista ja haastan mielelläni myös muita."

Jori Lagerblom - Kaupallinen koordinaattori - Suomen Palloliitto ry"Edustan alalla uutta verta, mutta en suinkaan kokematonta. Olen ollut vahvasti kytköksissä urheilumarkkinointiin sekä tapahtumiin viimeisten kymmenen vuoden ajana koulutukseni sekä työhistoriani kautta. SPOT on suomalaisen sponsoroinnin ja tapahtumamarkkinoinnin soihdunkantaja ja haluan olla mukana hallitustyössä kehittämässä yhdistystä sekä alaa kohti tulevaisuutta. Urheilulla on valtava arvo niin yhteiskunnallisesti kuin kaupallisesti. Tämä tunnistetaan monien tahojen toimesta, mutta sen konkretisointi hyödynnettäväksi toiminnaksi voi olla – ja usein onkin – haasteellista. Tavoitteenani on auttaa konkretisoimaan arvon muodostumista sekä hyödyntämistä yritysjohdolle ja markkinoijille. Unelmani on, että yrityspäättäjät löytäisivät sponsoroinnin entistä tiiviimmin osaksi markkinointimixiään ja toimijat osaisivat kertoa omasta arvostaan selkeästi. Tässä olennaista on ymmärtää myös digitalisaation tuomat mahdollisuudet, mistä vahva kokemukseni on varmasti avuksi. Yksi tulevaisuuden haasteista alalla on se, kuinka tuottaa jatkuvasti uutta tutkittua tietoa sekä sitouttaa potentiaaliset osaajat alalle. Onnistunut yhteistyö eri oppilaitosten (toisesta asteesta korkeakouluihin) kanssa on tärkeässä osassa alan kehittymisen kannalta. Koen, että hallitustyön kautta voin olla mukana edistämässä ja helpottamassa uusien nousevien osaajien pääsemistä sekä sitoutumista alalle. Koen yhdistyksen toiminnan tärkeäksi alan kehityksen kannalta, joten olen valmis ja sitoutunut käärimään hihat sekä tekemään töitä toiminnan kehittämiseksi."

Sanna Laine - Lead Products and Partnerships - Ifolor Oy"Haluaisin jakaa osaamistani ja tuoda ymmärrystä kumppanuuksien hyödyntämisestä liiketoiminnan tukena. Olen luova ja osaan katsoa asioita monista näkökulmista, joten voin toimia lisäksi hyvänä sparrauskumppanina. Paras tapa toimia on mielestäni tehdä aitoja tekoja ja olenkin ollut rakentamassa hyvin tuloksellisia ja vaikuttavia ilmastonmuutosta hillitseviä yhteistöitä HJK:n ja Michael Monroen kanssa. HJK on suunnitelmien mukaan laajentanut vastuullisuuttaan useilla osa-alueilla, minimoinut omia hiilidioksidipäästöjään sekä valitsee nykyään uudet yhteistyökumppanit projektin aikana laatimiemmme vastuullisuus arvojen pohjalta. Michael Monroen kampanjassa puolestaan saimme monet ihmiset siirtymään vihreään sähköön ja tekemään omia ilmastolupauksia. Yksi vahvuuksistani onkin osaaminen myös ympäristöasioissa ja tätä osaamista voisi käyttää myös SPOTin toiminnan kehittämisessä."Muista äänestää suosikkejasi hallitukseen!