Globaali pandemia on muuttanut käsitystämme tapahtumista sekä verkostoitumisen ja työnteon malleista pysyvästi. Etä- ja hybriditilaisuudet ovat tulleet jäädäkseen, mutta onko livekohtaamisille enää tilaa?

Pohjoisranta BCW toteutti yhdessä Sponsorointi & Tapahtumat SPOT ry:n kanssa kyselytutkimuksen ammatilliseen verkostoitumiseen liittyen. Kyselytutkimuksen tavoitteena oli selvittää ammatillista verkostoitumista tärkeänä pitävien suomalaisten tietoja, asenteita ja mielipiteitä verkostoitumisesta ja sen tulevaisuudesta.

Tuloksissa selvisi, että tapahtumille on edelleen tilausta, mutta järjestäjän tulee miettiä tarkkaan, mikä tapahtumamuodoista sopii parhaimmin kohderyhmälle ja järjestäjän omille tavoitteille. Vastaajat olivat suureksi osaksi sitä mieltä, että hybridi- ja etätapahtumat ovat tulleet jäädäkseen ja molemmille on paikkansa. Etätapahtumat lisäävät saavutettavuutta ja palvelevat tietyissä tarpeissa livetapahtumaa paremmin. Hybriditapahtuman riskinä on kuitenkin osallistujien jääminen digitaalisten linjojen taakse, mikäli tavoitteena on samanaikaisesti luoda livetilaisuuden tuntu.

Vaihtoehtoja hybriditapahtumien sisällöille ja jälkihyödyntämiselle on olemassa. Järjestäjän näkökulmasta tärkeintä onkin pohtia heti tapahtumasuunnittelun alkuvaiheessa, mitkä ovat halutut tavoitteet ja kuinka kohderyhmä sisällön parhaimmin saavuttaa. Tapahtumajärjestäjän näkökulmasta sisällön ja yksityiskohtien painoarvo on entistä suurempi. Järjestäjä joutuukin asettamaan riman kaikessa tekemisessä korkealle, jotta etäosallistumiseen tottuneet ihmiset saadaan liikkeelle.

Sisältö ratkaisee - puolet vastaajista aikoo osallistua tapahtumiin aikaisempaa enemmän

Syyt osallistua ammatillisiin tapahtumiin ovat tapahtumamuodosta riippumatta samat: kiinnostava ohjelma, mahdollisuus verkostoitua sekä ammatillinen kehittyminen nousivat kolmeksi keskeisimmäksi motivaatiotekijäksi. Tapahtumamuotojen välillä tärkeimmiksi tekijöiksi nousi eri asiat.

Livetapahtumassa merkitsee sijainti, hybriditapahtumassa mahdollisuus inspiroitua ja virtuaalitapahtumassa mahdollisuus markkinoida omaa liiketoimintaa. Vastausten jakautuminen eri motivaatiotekijöihin osoittaa tapahtumamuotojen erilaiset mahdollisuudet, jotka järjestäjän kannattaa huomioida tapahtumajärjestämistä suunnitellessaan.

Puolet vastaajista aikoo osallistua ammatillisiin tapahtumiin aikaisempaa enemmän ja lähes puolet (44 %) samaan tapaan kuin ennen globaalia pandemiaakin. 25–44-vuotiaista vastaajista yli 60 prosenttia aikoo lisätä osallistumistaan ammatillisiin tapahtumiin, minkä voidaan tulkita olevan seurausta pandemiavuosien aiheuttamalle verkostoitumisvajeelle. Mitä vähemmän on työelämävuosia takana, sen suurempi tarve on omalle ammatilliselle verkostoitumiselle ja ammatilliselle kehittymiselle.

Tapahtumat ovat erinomainen keino oman viestin välittämiselle jatkossakin. Järjestäjän tulee tarkoin miettiä omat tavoitteet ja kohderyhmä ja näiden pohjalta valita tilanteeseen parhaimmin sopiva tapahtumamuoto.

Kirjoittaja Riku Lievonen on Pohjoisranta BWC:n Account Director sekä SPOT:n hallituksen jäsen.

Kysely toteutettiin Bilendin M3:n verkkopaneelissa aikavälillä 2.-8.6.2022. Kyselyyn vastasi 400 ammatillisesta verkostoitumisesta kiinnostunutta yli 18-vuotiasta suomalaista