Tämä on virallinen kutsu Sponsorointi & Tapahtumat ry:n vuosikokoukseen. Kutsu lähetetään kaikille SPOT ry:n jäsenille.

Sujuvien kokous- ja äänestysjärjestelyiden varmistamiseksi kokoukseen voivat osallistua vain ennakkoilmoittautuneet jäsenet.  

ilmoittauduthan mukaan kokoukseen viimeistään torstaihin 25.5.2022 mennessä.

KOKOUSAIKA JA -PAIKKA:

Vuosikokous järjestetetään keskiviikkona 31.5.2023 kello 17.00.

Kokous järjestetään hybriditoteuksena, eli voit tulla paikan päälle tai osallistua etäyhteyden välityksellä.

Kokouspaikka: Lexia Asianajotoimisto. Lönnrotinkatu 11, Helsinki

Virtuaalisesti: Google Meet

Virallisen vuosikokouksen jälkeen järjestetään seminaari, johon kaikki ovat tervetulleita osallistumaan.

Kokoukselle on valmisteltu esityslista, jonka löydätte alta.

Vuosikokouksessa tulee noudattaa esityslistaa, joka on määritelty yhdistyksen säännöissä §10:

1. KOKOUS AVATAAN

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS

4. EDELLISEN TOIMINTAVUODEN TOIMINTA- JA TILINTARKASTUSKERTOMUS

5. TILINPÄÄTÖKSEN KÄSITTELEMINEN JA VAHVISTAMINEN

6. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

7. JÄSENMAKSUJEN SUURUUDESTA PÄÄTTÄMINEN

8. HALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI JA VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE

9. TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA

10. MUUT AJANKOHTAISET ASIAT

Jos sinulla on asioita, joita haluat käsitellä kokouksessa, ilmoita niistä 15.5.2022 mennessä laura.sandstrom@spot.fi

Yhdistyksen sääntöjen §11 mukaan:

”Jäsenenä olevan yhteisön puolesta äänioikeutettu voi käyttää vain sen valtuuttama

yksi edustaja. Muilla läsnä olevilla yhteisön edustajilla on vain puheoikeus.”

Yhdistyksen yhteyshenkilö on automaattisesti jäsenorganisaation valtuuttama

edustaja. Muilta jäsenorganisaatiotaan edustavilta henkilöiltä vaaditaan yhdistyksen

vuosikokouksessa ja yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa järjestettävässä

äänestyksessä valtuutustodistus (esim. asiamukaisesti täytetty ja allekirjoitettu

valtakirja)

Ilmoittaudu mukaan täältä