Sponsorointibarometri 2022: Kasvun vuosi

Yritysten sponsorointi-investoinnit kasvoivat2022 voimakkaasti. Vuonna 2022 sponsorointiin investoitiin kaiken kaikkiaan 270 miljoonaa euroa ,joka on 20,6 % enemmän kuin vuonna 2021 (224 milj. euroa). Urheilusponsorointi kasvoi 15,2 %, kulttuurisponsorointi peräti 82,5 %, ja ryhmä muut 2 %.

Sponsoroinnin määrä nousi koronapandemiaa edeltävän tason yli.

Tapahtumabarometri 2022: Kurjuuden aika ohi

Tapahtumamarkkinoinnin koko vuonna 2022 oli 120 miljoonaa euroa, ja se kasvoi viime vuoteen verrattuna huikeat 65,2 %.

 

Odotukset tuleville vuosille varovaisia.

Oikeudenomistajista23 % arvioi tuottojensa kasvavan tänä vuonna. Yrityksistä 74 % aikoi kasvattaa tai pitää ennallaan sponsorointi-investointiensa tason vuonna 2023. Odotukset ovat varovaisimmillaan sitten 2014–2015.

 

Tapahtumamarkkinoinnin toimistoista 50 % arvioi markkinan kasvavan 2023 ja 79 % yrityksistä aikoi kasvattaa tai pitää ennallaan tapahtumamarkkinoinnin investointinsa.

 

”2022 oli vaikeista lähtökohdista huolimatta voimakkaan kasvun vuosi. Odotukset tuleville vuosille kasvun osalta ovat huomattavasti varovaisempia. Inflaatio ja taloudenyleisen tilanteen vaikutukset painavat odotuksia voimakkaasti” Klaus Virkkunen sanoo.

Tutustu barometriin tästä

Tutkimuksesta

Vuosittainen Sponsorointibarometri toteutettiin yritys- ja oikeudenomistaja kyselynä. Sponsorointibarometri on Suomen virallinen sponsoroinnin määrää mittaava tutkimus.

Tapahtumabarometri toteutettiin yritys- ja tapahtumatoimistokyselynä.

Tutkimuksen ja analyysin toteuttaa Sponsor Insight Sponsorointi & Tapahtumat ry:n toimeksiannosta. Tutkimustulokset julkaistiin 9.3.2022

 

Lisätietoja:

Sponsor Insight

Klaus Virkkunen

Tutkimusjohtaja

klaus.virkkunen@sponsorinsight.fi

+358 40 5841157

 

 

Sponsorointi & Tapahtumat ry

Laura Sandström

Operatiivinen johtaja

laura.sandstrom@spot.fi

p. 040 830 6003