Yritysten sponsorointi-investoinnit eivät juurikaan kasvaneet 2023. Vuonna 2023 sponsorointiin investoitiin kaikenkaikkiaan 273 miljoonaa euroa, joka on 1,1 % enemmän kuin vuonna 2022 (270 milj. euroa). Urheilusponsorointi kasvoi 1,2 %, kulttuurisponsorointi 2 %, ja ryhmä muut 0 %.

 

Tapahtumabarometri 2023: Tasaista ja varovaista

Tapahtumamarkkinoinninkoko vuonna 2022 oli 124 miljoonaa euroa, ja se kasvoi viime vuoteen verrattuna 2,8 %.

 

Odotukset tulevalle vuodelle vaihtelevat –ennustaminen vaikeaa

Oikeudenomistajista 49 % arvioi tuottojensa kasvavan tänä vuonna. Yrityksistä 64 % aikoi kasvattaa tai pitää ennallaan sponsorointi-investointiensa tason vuonna 2023. Odotukset ovat varovaisimmillaan sitten 2014 yritysten osalta. Oikeudenomistajien odotukset ovat korkeimmillaan sitten vuoden 2018.

 

Tapahtumamarkkinoinnintoimistoista 61 % arvioi markkinan kasvavan 2023 ja 65 % yrityksistä aikoi kasvattaa tai pitää ennallaan tapahtumamarkkinoinnin investointinsa.

 

”2023 oli odotetun heikko kasvun vuosi. Odotukset tulevalle vuodelle ovat muuttuneet varovaisempaan suuntaan. Huomiota herättävää on yritysten ja oikeudenomistajien aiempaa suuremmat näkemyserot kuluvan vuoden kasvuodotuksista. Inflaatio ja talouden yleisen tilanteen vaikutukset painavat odotuksia voimakkaasti eritoten yrityspuolella”  

  

Tutkimuksesta

Vuosittainen Sponsorointibarometri toteutettiin yritys- ja oikeudenomistajakyselynä. Sponsorointibarometri onSuomen virallinen sponsoroinnin määrää mittaava tutkimus.

Tapahtumabarometri toteutettiin yritys- ja tapahtumatoimistokyselynä.

Tutkimuksen ja analyysin toteuttaa SponsorInsight Sponsorointi & Tapahtumat ry:n toimeksiannosta. Tutkimustulokset julkaistiin 7.3.2023

Lataa tulokset tästä

Lisätietoja:

Sponsor Insight

Klaus Virkkunen

Tutkimusjohtaja

klaus.virkkunen@sponsorinsight.fi

+358 40 5841157

 

 

Sponsorointi & Tapahtumat ry

Laura Sandström

Operatiivinen johtaja

laura.sandstrom@spot.fi

p. 040 830 6003