SPOT:n vuosikokous pidetään 31.5.2023, jossa valitaan jälleen uusi hallitus yhdistykselle. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta, jonka vuoksi tänä vuonna hallitukseen vapautuu neljä paikkaa. Tutustu ehdokkaisiin ja anna äänesi tästä!

Äänestää voit 30.4. mennessä, ja äänioikeus on kaikilla SPOT:n jäsenillä.

Maria Sahlstedt - CSO & Partner - Kuusisto & Sahlstedt Oy

Olen tapahtuma-alan vaikuttaja ja kehittäjä. Minulla on pian kahdenkymmenen vuoden kokemus erilaisista tehtävistä sekä kuluttaja- että yritystapahtumakentältä, tapahtuma- teollisuuden toimialaymmärryksen rakentamisesta sekä alan yritysten ja tapahtumakaupunkien konsultoinnista. Olen vastannut tapahtumaliiketoiminnan johtamisesta eri yrityksissä sekä useiden vaativien tapahtuma- ja kehitysprojektien johtamisesta. Olin keskeisessä roolissa Tapahtumateollisuus ry:n perustamisessa ja toimin vuosina 2020-2022 järjestön vaikuttamisjohtajana. Maria toimii Kuusisto & Sahlstedt Oy:n johtavana asiantuntijana, vastaten erilaisten strategisten asiakastoimeksiantojen johtamisesta.

SPOTin toiminta on mielestäni hyvällä mallilla ja kehittymishalukkuus näkyy, mikä on itselleni tärkein motivaattori. Sponsoroinnin ja tapahtumamarkkinoinnin merkityksen nostaminen tapahtuma-alan sisäiseen ja myös julkiseen keskusteluun on tärkeää. SPOT on tehnyt tässä hyvää työtä esimerkiksi sponsorointibarometrin julkistamisen ja tuloksellisimpien tekojen palkitsemisen muodossa. Yhdistyksellä on mielestäni selkeä ja vahva strategia, jonka toteuttamiseen tiedän voivani tuoda laajaa näkemystä ja hyväntahtoista haastamista. Uskon, että vaikuttavuus syntyy teoista ja siitä että ne tehdään näkyviksi. Vaikuttavan toimijan mukaan halutaan lähteä ja sellaista halutaan myös kuunnella. Tähänkin työhön uskon voivani tarjota sekä osaamista että aktiivisuutta.

Janne Arolinna - Marketing Planner, Media Manager - Factor Nova Oy, Esport Honka

Tapahtumamarkkinoinnin parissa olen työskennellyt asiantuntijatehtävissä kahdeksan vuoden ajan. Tällä hetkellä vastaan tapahtumatoimisto Factor Nova Oy:n markkinoinnista. Toimin myös osa-aikaisesti Veikkausliigajoukkue Esport Hongan mediavastaavana.

Olen päivittäin tapahtumien keskiössä asiantuntija ja kehitystyössä, niin B2B kuin B2C puolella ja haluaisin tuoda vahvemmin tapahtumajärjestäjien äänen kuuluviin tapahtuma-alan kehitystyössä.

Suvi Viitala - Head of Sales and Marketing - Taksi Helsinki Oy

Vastaan tällä hetkellä Taksi Helsingin myynnistä ja markkinoinnista.  Intohimonani on brändin rakentaminen ja asiakaskokemus - uskon, että minulla olisi paljon annettavaa SPOT ry:n hallitustyöskentelyyn. Teen tällä hetkellä urani toista isoa brändiuudistusta. Ensimmäisen tein ohjelmistopuolelle muutama vuosi sitten ja tällä hetkellä vedän Taksi Helsingin brändiuudistusta. Markkinoinnissa ja brändäyksessä minua kiehtoo erityisesti ratkaisujen löytäminen yhdessä asiakkaan kanssa ja koen, että minulla olisi annettavaa erityisesti brändäyksen sekä asiakaskokemuksen osalta. Pyrin katsomaan asioita aina laajemmasta perspektiivistä huomioiden myös myynnin eri segmentit. Uskon, että kaikki lähtee asiakkaan tarpeen ymmärtämisestä, jonka tulee olla keskiössä, kun mietitään tuotteen tai palvelun kehittämistä. Toivon, että pääsen hyödyntämään osaamistani myös SPOT ry:n hallitustyöskentelyn muodossa.

Risto Oksanen - Sponsoroinnin äänenkannattaja - RCBA Oy

Kolme tärkeintä tavoitetta:

1. SPOTin kansainvälisyyden edistäminen

2. Sponsoroinnin ja tapahtumien aseman vahvistaminen mediakentässä

3. SPOTin kärkitapahtuman kehittäminen ja toteutus

Miksi rox? 1. Olen European Sponsorship Associationin (ESA) hallituksen jäsen vuodesta 2019 alkaen. Hallituskauteni jatkuu vuoteen 2025. Toiminta ESAssa on avannut laajat kansainväliset kontaktit ja näkymät alan kehityksestä. 2. Olen toiminut sekä brändien, että eri alojen oikeuksienomistajien kanssa jo 90-luvun alkupuolelta ja elänyt läpi useat alan murrokset. Olen nähnyt että menestyksen avain on muutosvalmius. Aiemmin totutusta on oltava valmis luopumaan, kun maailma ympärillä muuttuu ja sanelee uudet pelisäännöt. En ole se setämies, joka tyrmää uudet ehdotukset toteamalla, että ne on jo kokeiltu eivätkä toimineet. 3. Tavoitteenamme on järjestää suuri SPOT seminaari 2024. Olen toteuttanut vastaavan aikaisemmin ja olen valmis toteuttamaan sen uudelleen, jos niin päätetään. Haluan osaltani edistää sitä, että SPOT on helposti lähestyttävä, iloinen, tasa-arvoinen ja turvallinen ympäristö kaikille.

Jarno Tiusanen - Viestintä- ja markkinointipäällikkö - Suomen Tennisliitto

Olen urheilumarkkinoinnin ja -johtamisen ammattilainen. Intohimoni on asioiden näkyväksi tekeminen ja tunnettuuden kasvattaminen.Kokemusta minulta löytyy niin urheilun seura- ja liittotasolta kuin yksityisen sektorin myynti- ja markkinointityöstä. Viimeisimmät viisi vuotta olen toiminut Suomen Tennisliiton viestintä- ja markkinointipäällikkönä; laji on vahvassa kasvussa niin harrastajamäärien, mediaesiintymisten kuin lajin kuluttamisen suhteen.

Viestinnän ja markkinoinnin voima. Näen viestinnän ja markkinoinnin merkityksen kasvavan voimakkaasti tällä hetkellä; se on myös onnistuneen sponsoroinnin ja tapahtumien mahdollistaja. Ilman systemaattista, suunnitelmallista ja reagoivaa viestintää ja markkinointia ei voi erottua joukosta.Tuon yhdistykseen ja sen sidosryhmiin tukea, osaamista ja näkemyksellisyyttä viestinnästä ja markkinoinnista; erityisesti urheilupuolelta, jonka parissa olen toiminut jo yli 10 vuoden ajan. Henkilönä on minua kuvailtu positiiviseksi, luotettavaksi ja tavoitteelliseksi. Yksi suurimmista vahvuuksistani on jatkuva kehittymishaluni niin henkilökohtaisesti kuin organisaation näkökulmasta. SPOT ry:n tehtävänä on yhdistää alan toimijat ja edistää sen tuloksellisuutta, osaamista ja arvostusta. Viestintä ja markkinointi on ratkaisu.

Marjo Boelius - Kaupallinen johtaja - Pori Jazz 66 ry

Olen työskennellyt Pori Jazzissa vuodesta 2013, nykyisin kaupallisen johtajan roolissa. Festivaalit ja musiikkitapahtumat ovat hienoja alustoja kaupallisille yhteistöille. Maailman muutokset ja kuluttajien kasvavat odotukset vaativat meitä arvioimaan festivaalin palvelutarjontaa ja yhteistöiden sisältöä jatkuvasti. Tämä tekee alasta loputtoman mielenkiintoisen. Pori Jazzilla on tärkeä kulttuurikasvattajan rooli. Tarjoamme runsaasti pääsymaksutonta ohjelmaa ja festivaalikokonaisuuteemme kuuluu mm. lasten tapahtuma Pori Jazz Kids. Haluamme kasvattaa uusia festivaalikävijöitä ja teemme hurjasti töitä sen eteen, että pystymme edelleen tarjoamaan pääsymaksutonta ohjelmaa kustannuspaineista huolimatta. Tässä tärkeässä roolissa ovat tietysti monet yhteistyökumppanimme.SPOTIN toiminta on tärkeää alan tulevaisuuden kannalta. Olen valmis tuomaan oman kokemukseni ja osaamiseni kulttuurin ja kaupallisuuden yhdistämisestä ja kehittämisestä yhdistyksen käyttöön. Uskon, että yhdessä saamme hienoja uusia asioita aikaiseksi.

Lassi Lamminpää - Myyntijohtaja - Stopteltat Oy

Olen laaja-alaisesti tapahtuma-alaa tunteva tapahtumakonseptien asiantuntija, teen päivittäin työtä kaikenlaisten tapahtumien (festivaalit, urheilutapahtumat, yritystapahtumat, suurtapahtumat jne.) ja näiden järjestäjien kanssa. Työni ja harrastuneisuuteni yhdistelmänä on minulle kertynyt vahvaa sisältöosaamista sekä urheilu- että kulttuuripuolelta. Haluan tuoda tätä asiantuntemustani yhdistyksen käyttöön ja tätä kautta tarjota yhdistykselle vahvempaa selkänojaa tapahtumamarkkinointikeskustelussa. Haluan myös tuoda sponsorointikeskusteluun supplier-tason näkökulmaa josta minulla on paljon kokemusta tapahtumarakenteiden toimittajana sekä yhteistyösopimusten neuvottelijana.

Jussi Mikkola - Yrittäjä / muusikko / tekninen tuottaja - Yksi tahti / Torvinen showtekniikka

15 vuotta yrittäjänä tapahtuma-alalla. Muusikkoutta, juontamista, näyttelijäntyötä, tapahtumien sisällön tuotantoa, tapahtumien teknistä tuotantoa, konsultointia. Tavoitteena tehdä yhdistyksen saavutettavuus alan ammattilaisille helpommaksi. Kynnys kysyä, erehtyä ja oppia matalammaksi. Ruohonjuuritason osaajia tarvitaan ymmärtämään ruohonjuuritason ongelmia. Olen alati aktiivinen ja seuraan aikaani tapahtuma-alalla. Omaan laajan yhteistyöverkon ja toimin usein yhteisen hyvän eduksi rakastamallani alalla.

Mikko Selin - Liiketoimintajohtaja - Suomen Olympiakomitea

SPOT:n toiminnassa haluan nostaa erityisesti urheilusponsoroinnin roolia yritysten vastuullisuuden, työntekijäkokemuksen ja yrityskuvan kontekstissa. Kasvaakseen sponsorointi on tunnistettava merkitykselliseksi osaksi yrityksen markkinointia. Urheilu yhdistää suomalaisia ja urheilulla on siten merkittävä mahdollisuus vauhdittaa myös yritysten liiketoimintaa ja käsitellä laajoja koko Suomea koskettavia asioita. Liian usein sponsorointia pohditaan vain aktivointien, näkyvyyden tai hyväntekeväisyyden kautta. Näillä on tärkeä roolinsa, mutta nostaaksemme sponsorointi merkitykselliseksi osaksi yrityksen markkinointia, meidän on tuotava sponsorointi esille entistä monipuolisemmin.  Käytännössä tämä tarkoittaa yritysten ja oikeudenomistajien haastamista pohtimaan sponsorointia erityisesti brändin näkökulmasta.Viimeisen kuuden vuoden aikana olen konseptoinut, myynyt ja toteuttanut laajoja yritystason kumppanuuksia Suomen Olympiakomiteassa. Näkemystä alan kehityksestä olen kartuttanut osallistumalla useita kertoa SPOT Awardsien tuomaristoon. SPOT:n toimintaan tuon erityisesti osaamista urheilusponsoroinnin yhdistämisestä vastuullisuuden ja brändin vahvistamiseen. Uskon tämän olevan merkityksellistä myös SPOT:n uuden strategian toteuttamiseksi.

Piitu Hoffrén - Partner Manager - 10 Sports Marketing Hub

Tavoitteenani on tietenkin nostaa koko sponsorointikentän mahdollisuuksia näkyviin. Selkeänä tavoitteena on saada vieläkin lisää keskustelua ja keissejä esiin, kuinka kumppanuuksissa hyödynnetään myös yksilöitä ja vaikuttajamarkkinointia. Konkreettisia esimerkkejä kokonaisuuksista ja niiden mittaamisesta.Viimeiset vuodet olen keskittynyt tunnistamaan haasteita vaikuttajakentässä niin brändien kuin myös sponsoroitujen suunnalta. Etenkin niiden yksilöiden kohdalla, joilla on potentiaalia, mutta ei vielä osaamista. Perustimme 10 Sports Marketing Hubin monipuolistamaan vaikuttajamarkkinointia tuomalla urheilijat vahvemmin markkinaan mukaan ja brändit lähemmäksi urheilua.Urheilun, kuten kulttuurin, rahoitus on murroksessa. Tässä on yksi syy, miksi alojen tulee löytää uusia keinoja luoda kannattavia kumppanuuksia. Sosiaalisen median kasvaminen ja monipuolistuminen luo käsittämättömän vaikuttavia väyliä kertoa tarinoita, hullaannuttaa, herkistää ja vaikuttaa. Urheilun, siinä missä kulttuurin ja tapahtumien tulee vain osata hyödyntää sitä. Se on se vahvuus, jossa koen, että pystyn antamaan eniten.Terveisin Piitu. Tunnollinen ja tunteellinen doer. Aitouden ja tarinoiden vahva tukija. Äiti, urheilun taustavoima, ikiliikkuja joka on koukussa taiteisiin sekä kestävään kehitykseen.👋

Jaana Ekman - Toimitusjohtaja - Central Line Entertainment Oy

Edustan yritystä, joka on toiminut musiikkialalla 30 vuotta. Central Line Entertainment on ohjelmatoimisto ja levy-yhtiö, jonka liiketoiminnasta n 25 % on oman tuotannon tapahtumia: konserttisalikiertueet, kirkkokiertueet, areenatapahtumat ja -kiertueet. Tarjoan yhdistykselle yrityksen osaamista ja kokemusta  tapahtuma-alalla ja artistibrändeistä. Olen lisäksi Agma ry (Luovan Talouden Agentit ja Managerit ry) varapuheenjohtaja, minkä jäsenistö edustaa taitelijoita luovien alojen toimialoilta laajemminkin ja toimii kansainvälistä Licensing International Nordics toimistona (toimialue on Pohjoismaat ja Baltia.)   Minua kiinnostaa mm. miten sponsoroinnilla voidaan tukea artistin, taiteilijan tai tapahtuman arvoja ja brändiä, miten syntyy brändin ja sponsoroinnin laadukas ja kestävä yhteistyö ja miten voin siihen vaikuttaa esim artistibrändin edustajana.

Jori Lagerblom - Kaupallinen koordinaattori - Suomen Palloliitto ry

Urheilulla ja tapahtumilla on valtava arvo niin yhteiskunnallisesti kuin kaupallisesti. Ne herättävät meissä tunteita ja tuovat ihmiset yhteen. Tämä tunnistetaan monien tahojen toimesta, mutta sen konkretisointi brändiä hyödyttäväksi toiminnaksi on usein haasteellista. Haluan auttaa juuri tässä, eli konkretisoimaan sponsoroinnin arvon. Tavoitteeni on, että markkinointipäättäjät tunnistaisivat sponsoroinnin merkityksen kohderyhmien puhuttelijana ja löytäisivät sen entistä tiiviimmin osaksi markkinointi-mixiään. Päivittäisessä työssäni kaupallisena koordinaattorina sparraan ja tuen seuroja kehittämään kaupallista potentiaaliansa. Haluan nimenomaan olla mukana kehittämässä urheilutoimijoiden kykyä viestiä omista arvoistaan sekä kumppanille tarjoamistaan hyödyistä nykyistä paremmin. Tarvitsemme jatkuvasti uutta tutkittua tietoa sekä tulevaisuuden osaajien ohjaamista ja sitouttamista alalle. Yhteistyö eri oppilaitosten (toisesta asteesta korkeakouluihin) kanssa on tärkeässä osassa alan kehittymisen kannalta. Hallitustyön kautta voin olla mukana edistämässä ja helpottamassa uusien nousevien osaajien verkostoitumista alan toimijoiden kanssa ja sitä kautta suuntautumista sekä sitoutumista alalle. Koen yhdistyksen toiminnan arvokkaaksi alalle sekä sen kehitykselle. Haluankin olla mukana kantamassa oman korteni kekoon entistä laadukkaamman ja paremman sponsoroinnin ja tapahtumamarkkinoinnin kehittämisessä.

Minna Mikkanen - Johtaja/Markkinointi, viestintä, myynti - Henkivakuutusyhtiö Kaleva

Reppuuni on kertynyt jo noin 20 vuodelta kokemusta muun muassa markkinoinnin, brändien, viestinnän ja niihin liittyvien kumppanuuksien johtamisesta. Toimenkuviin on kuulunut myös brändiä vahvistavien ja liiketoiminnan tavoitteita tukevien  sponsorointikumppanuuksien ja B-to-C sekä B-to-B -tapahtumien johtaminen. Tällä hetkellä toimin Henkivakuutusyhtiö Kalevassa, missä kumppanuuksiimme kuuluu muun muassa maailman pisimpiin kuuluva urheiluyhteistyö Kalevan kisojen tiimoilta Suomen Urheiluliiton kanssa ja tuoreempi kulttuuriyhteistyö Häät ennen hautajaisia -elokuvan osalta Yellow Films’in kanssa, mihin molempiin myös tapahtumat kytkeytyvät.

Hyvin suunnitelluilla sponsorointi- ja tapahtumakumppanuuksilla vahvistetaan brändiä ja molempien osapuolien liiketoimintatuloksia. Haluan olla mukana edistämässä SPOTin tavoitteita tuomalla  yhdistyksen toimintaan näkökulmia yrityselämän puolelta ja rakentamalla avointa dialogia toimijoiden kesken erityisesti kumppanuusnäkökulmasta. Sponsorointi- ja tapahtumayhteistyö yritysten kanssa onnistuu ja kehittyy entisestään, kun osapuolet haluavat molempien siitä hyötyvän.Uskon, että vankka kokemukseni markkinoinnin, viestinnän ja erilaisten kumppanuuksien johtamisesta antaa erinomaisen pohjan SPOTin toiminnan kehittämiselle ja verkostojen rakentamiselle. Hallitustyöskentelylle selkänojaa antaa suorittamani HHJ-, HHJpj- ja Boardman-hallituskoulutukset.

Muista antaa äänesi valitsemallesi neljälle (4) ehdokkalle!

Äänestää voit 30.4. mennessä, ja äänioikeus on kaikilla SPOT:n jäsenillä.

Linkki äänestykseen löytyy artikkelin alusta.