SPOT:n vuosikokous pidetään 30.5.2024, jossa valitaan jälleen uusi hallitus yhdistykselle. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta, jonka vuoksi tänä vuonna hallitukseen vapautuu kolme paikkaa. Tutustu ehdokkaisiin ja anna äänesi tästä!

Äänestää voit 30.4. mennessä, ja äänioikeus on kaikilla SPOT:n jäsenillä.

Hallitusvaaleissa on ehdolla yhteensä 12 alan ammattilaista. Tutustu heihin tästä: 

Hannele Kuosa - Kumppanuuspäällikkö, Ruisrock

Pystyn hyödyntämään taustaani markkinoinnin sekä kumppanuuksien johtamisesta integroimalla ne sponsorointi- ja tapahtumakumppanuuksien strategiseen suunnitteluun ja toteutukseen. Luon päivittäin avointa vuoropuhelua eri toimijoiden välillä, erityisesti kumppanuusnäkökulmasta. Vankka kokemukseni toimii pohjana innovatiivisten ratkaisujen kehittämisessä ja tarjoaisin näkemyksiäni suurtapahtumien markkinoinnista sekä auttaa tunnistamaan erilaisia kasvupotentiaalia. Olen aktiivinen oppija ja olen aina valmis kokeilemaan uutta.

Laadukkailla sponsorointi- ja tapahtumakumppanuuksilla voidaan saavuttaa monia hyötyjä.

  • Kumppanuudet voivat lisätä brändin näkyvyyttä ja tunnettuutta sekä rakentaa positiivista brändi-imagoa.
  • Oikein suunnitellut kumppanuudet voivat tukea myyntiä, kasvattaa asiakaspohjaa ja parantaa yrityksen taloudellisia tuloksia.
  • Hyvin toteutetut tapahtumat ja sponsoroinnit voivat vahvistaa asiakassuhteita ja lisätä asiakkaiden sitoutumista brändiin.
  • Kumppanuuksien avulla yritys voi laajentaa verkostojaan ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
  • Kumppanuuksien kautta yritys voi saada uusia ideoita, oppia uusia toimintatapoja ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja liiketoimintansa kehittämiseksi.

--------------------------------------

Anna Hanström - Marketing Lead, OP Ryhmä / Pohjola Vakuutus

Kun sydän sykkii brändien ja ihmisten aidoille kohtaamisille, takataskusta löytyy vaikuttavat urheilu- ja mainosmaailman läpileikkaavat verkostot yhdistettynä vahvaan haluun kehittää suomalaista sponsorointia, niin eihän sitä voi jättää väliin asettumista ehdolle SPOTin hallitukseen. Suomessa tapahtumien ja sponsoroinnin investoinnit sekä arvostus eivät ole sillä tasolla, jolle ne kuuluisivat. Ymmärryksen, rohkeuden ja osaamisen puute jättää meidät välillä vaihtopenkille katsomaan, kun maailmalla kokeillaan ja edetään tuloksekkaasti uusien kuluttajasukupolvien ehdoilla. Digitalisaation ja tekoälyn lisäksi markkinoitamme tulee ravisuttamaan tuleva rahapelijärjestelmän osittainen aukeaminen kilpailulle ja näiden muutosten ymmärtäminen on elintärkeää, jotta pystymme hyödyntämään kaikki niiden mukanaan tuomat mahdollisuudet. Monipuolinen kokemukseni tapahtumien, urheilumarkkinoinnin sekä sponsoroinnin tuloksekkaasta johtamisesta osana kokonaisvaltaista brändin rakentamista on antanut minulle ymmärrystä ja näkemystä siitä, mihin suuntaan meidän olisi hyvä yhdessä lähteä kehittämään alaa. Toisin mukanani hallitukseen myös osaamiseni niin vastuullisen liiketoiminnan kehittämisestä kuin luovan tuottamisen taitoni. Tuloksia syntyy, kun osaamme yllättää, hiipiä ihon alle ja tuottaa asiakaskokemusta, joka jättää lähtemättömän muistijäljen. Brändiarvoa kasvattava, tuottava sponsoreiden ja kumppaneiden hyödyntäminen onkin minulle työssäni Suomen suurimmassa finanssiryhmässä tuttua.

SPOT tekee jo nyt hienoa työtä tapahtumamarkkinoinnin ja sponsoroinnin eteen Suomessa. Koen, että monipuolinen ja vankka kokemukseni markkinoinnin sekä strategisesta että operatiivisesta johtamisesta, kyky katsoa tulevaan sekä rohkeus uusiin avauksiin toisi hallitukseen lisäbuustia ottaa ilmatilaa vahvemmin haltuun. SPOTin hallituksella on tuhannen taalan paikka näyttää suuntaa, avata yhteiskunnallista keskustelua sekä varmistaa, että pysymme alana teknologisen murroksen aikana relevanttina. Tehtäisiinkö tästä mahdollista? Äänestä minut SPOTin hallitukseen, niin meistä tulee yhdessä jäsenistön kanssa sellainen muutosvoima, jota ala kaipaa!

---------------------------------------

Daniel Sharsan - Myyyntijohtaja, Pori Jazz

Tavoitteenani on toimia eri toimialojen välillä sillanrakentajana ja tuoda tuoreita näkökulmia yhteistyörintamalle. Minulla on sopivassa suhteessa intoa ja osaamista. Moni yhdistyksessä aktiivinen toimija on minulle entuudestaan tuttu, joka helpottaisi hallitustyötäni huomattavasti. Lasken vahvuudekseni sen, että minulla on sponsoroinnista kokemusta niin sanotusti pöydän molemmilta puolilta. Työkokemukseni alalta on monipuolinen, olen toiminut menestyksekkäästi sekä tapahtumien että urheilun parissa. Elämä on oppimismatka ja SPOT on mielestäni ympäristönä erinomainen uuden oppimiseen sekä verkostoitumiseen alan kovimpien tekijöiden kanssa.

-------------------------------------

Joel Häkämies - Director / Partner, Korner

Lähtisin kehittämään SPOTin markkinointiviestintää ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta tavoitteellisesti - ja nopeasti. Alan murros ja muutokset mahdollistavat aktiivisemman osallistumisen mediassa johtaen toivotusti alan yhteiskunnallisen arvostuksen kasvuun. Rahapelialan tuntemus, relevantit tuoreet esimerkit urheiluviihteenkin parista sekä markkinointiviestinnän ja erityisesti median kanssa toimimisen asiantuntijuus olisivat SPOTin hallituksessa tarpeellisia työkaluja. Tarkoituksenani on tehdä SPOTista merkittävä ajatusjohtaja myös nyt työkseen aiheen parissa työskentelevien ulkopuolella.

--------------------------------------

Heli Vepsäläinen - Urheilumanageri / yrittäjä, Suomen Urheilumanagerit ry

Tavoitteeni yhdistyksen kehittämiseksi on pyrkiä rekrytoimaan uusia jäseniä sekä olla aktiivinen tapahtumien osalta, sekä niiden organisoinnin että tarvittaessa puhujan / juontajan roolissa.Työskentelen päivittäin sponsoroinnin kentässä ja pystyn tuomaan kokemusta urheilijoiden puolelta. tavoitteeni on edistää alan yhtenäisyyttä ja saada yritykset ymmärtämään, että urheilusponsorointi on yksi mahdollisuus muiden markkinointikeinojen joukossa. Teen päivittäin töitä sen eteen, että alan arvostus nousee ja osaaminen kasvaa. Voin toimia puhujana seminaarissa ja kouluttaa tarvittaessa. Olen ollut valmistumiseni jälkeen mukana useilla managerien koulutuksissa luennoitsijana ja lopputöiden arvioijana. Olisin sopiva hallitukseen, koska olen energinen, saan asioita aikaiseksi ja ennen kaikkea koen valtavaa intohimoa urheiluun ja urheilusponsoroinnin kehittämiseen Suomessa. Minulla on laajat verkostot niin niin yritysmaailmaan kuin urheilijapuolelle ja myös lajiliittoihin. Myyntiosaamista olen kerryttänyt sekä aiemmassa työssäni että yrittäjänä, ja sen kautta uskon pystyväni saamaan yhdistykseen lisää jäseniä sekä osallistujia seminaareihin ja muihin tapahtumiin.  Minulla on työtilanteeni  vuoksi joustavasti aikaa osallistua ja olla läsnä. Sitoudun sataprosenttisesti siihen, mihin ryhdyn.

-------------------------------------

Emilia Aitovaara - Producer, Sponsorship & Events, Elisa Oyj

Koen SPOT ry:n toiminnan olevan merkittävässä roolissa sponsoroinnin ja tapahtumamarkkinoinnin merkityksen korostamisessa niin yleisessä keskustelussa kuin brändien ja oikeudenomistajien keskuudessa. Oma intohimoni sponsorointiin ja tapahtumiin syttyi jo opiskeluaikoina ja olenkin siitä asti seurannut SPOT:n toimintaa. Mielestäni SPOT:n toiminta on kehittynyt hyvään suuntaan. Jatkuvan kehittämisen halu näkyy nykyisessä toiminnassa hienosti esimerkiksi vuosittaisten sponsorointi- ja tapahtumatoteutuksien palkitsemisessa sekä tuloksellisten toimenpiteiden esille nostamisessa.

Olen ollut mukana SPOT Awardsin tuomaristossa saaden sitäkin kautta syvällistä näkemystä sponsoroinnin ja tapahtumien kehityksestä. Näin olen päässyt myös tutustumaan jo SPOT:n toimintaan konkreettisesti. Päivittäisessä työssäni olen vastannut Elisan niin B2B- kuin B2C-markkinoinnissa sponsoroinnista ja sen hyödyntämisestä erilaisin toimenpitein yhdessä eri sponsorikohteiden kanssa kulttuuri- ja urheilupuolella. Haluan jakaa osaamistani ja tuoda vahvemmin esille sponsoroinnin hyödyntämisen merkitystä yrityksissä. Lisäksi haluan edistää ymmärrystä siitä, miten sponsorointia voi hyödyntää entistä monipuolisemmin myös brändin näkökulmasta. Uskonkin erityisesti SPOT:n hallituspaikan antavan siihen loistavan mahdollisuuden. Haluan tuoda omat näkemykseni osaksi SPOT:n toimintaa ja sitoutua kehittämään alaa yhdessä muiden huippuammattilaisten kanssa.

-------------------------------------

Toni Nikunen - Toimitusjohtaja/Yrittäjä, Sponssi Oy

Sponsoroinnin arvostuksen kasvattaminen on päätavoitteeni. Haluan edistää tuota työtä systemaattisesti myös hallituksen tuoman luottamustoimen kautta. Kädenjälkeni tulee näkymään varmasti ainakin sisältöjen ja työkalujen luomisena. Näin saadaan suoria hyötyjä niin jäsenistölle kuin myös muille päättäjille. Pystyn hallitusasemasta myös osallistumaan yhä vahvemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun puhuen sponsoroinnin ja tapahtumien puolesta. Se tulee olemaan erityisen tärkeää ajassa, jossa omaa varainhankintaa tulee monipuolistaa ja laajentaa ja jossa yritykset hakevat vahvempaa kasvua. Lisäksi haluan tuoda hallitusalumnit vahvemmin mukaan yhteisön toimintaan ja edistämään alan kasvua. Yhteistyössä on voimaa. Kun haluat SPOT:in hallitukseen tekijän, joka elää kuten puhuu ja auttaa tekemään asioita alan kasvamiseksi, niin äänestä minua.

----------------------------------------

Santeri Määttänen - Head of Sales, Vattenfall

Ensimmäisen kerran tutustuin SPOT ry:n toimintaan jo 2016, jolloin olin mukana mm. seminaari-risteilyllä. Kuvasimme silloin myös itse tapahtumaa ja teimme siitä sisältöjä. Olen ollut myös vuosien varrella puhumassa muutamissa Spotin tapahtumissa. Nyt perustamani ja johtamani Vattenfallin ja Havun yhteistyö valittiin kuukausi sitten "Vuoden Sponsorointiteoksi" Suomessa 2023. Se antoi lisäpontta hakea myös mukaan hallitukseen, sillä omaan vahvan kiinnostuksen vastaavien partneruuksien kehittämiseen Suomessa. Uskon, että yhdistys tarvitsee enemmän mukaan nimenomaan edustamani brändipuolen edustajia. Kokemukseni niin 1. brändin puolelta kuin markkinointitoimistossa 2. tapahtuma-asiantuntijana sekä myös 3. artistina kulttuurin oikeuksien omistajana takaa, että pystyn kehittämään yhdistyksen toimintaa monipuolisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Omaan myös kolmen vuoden kokemuksen yhdistyksen hallituksessa toimimisesta.

----------------------------------

Toni Autio - Kehityspäällikkö, HC TPS / Turku Live

Olen urheilu- ja tapahtumamarkkinoinnin ammattilainen, jolla vahva intohimo asiakaspolun kehittämiseen niin kokemuksen kuin myynninkin näkökulmasta. Nykyisessä venuepuolen tehtävässä tähän sisältyy olennaisesti myös erilaiset digitaaliset kanavat.

Kokemusta löytyy urheiluseuratasolla niin markkinoinnista, myynnistä kuin johtamisesta eri lajeista. Tämän lisäksi olen toiminut erilaisissa myynnin ja markkinoinnin tehtävissä venuepuolella vastaten aikanaan mm. Gatorade Centerin ja silloisen Marli Areenan markkinoinnista ja myynnistä.

Viimeiset kaksi kautta on mennyt kehittäen Gatorade Centerin, Turku Liven ja HC TPS:n yritysmyyntiä sekä palveluita. Näiden lisäksi toimin tiiviisti tapahtumissamme eri tapahtumajärjestäjien ja brändien kanssa. Toivottavasti lähitulevaisuudessa työtehtävissä tulee näkymään entistä enemmän Turun keskustaan rakentuva uusi Ratapihan areena.

Tuon yhdistykseen monipuolisen osaamisen urheilu- ja tapahtumamarkkinoinnista, vahvaa näkemystä myynnin kehittämisestä sekä digitaalisuuden tuomista mahdollisuuksista. Tämän lisäksi vuosien varrella kertyneen yhteistyöverkoston eri tapahtumajärjestäjien, lajiliittojen, seurojen kuin brändien osalta.

Jatkuvasti muuttuvassa tapahtumamarkkinoinnin ja sponsoroinnin maailmassa on entistä tärkeämpää pystyä luomaan mitattavia tuloksia ja vaikuttavia kokemuksia. Uskon pystyväni omien vahvuuksieni kautta auttamaan SPOT ry:tä tässä merkittävässä tehtävässä. Sponsorointi on joukkuepeli!

-------------------------------------

Minna Mikkanen - Johtaja - Markkinointi, viestintä, myynti, Henkivakuutusyhtiö Kaleva

Hyvin suunnitelluilla sponsorointi- ja tapahtumakumppanuuksilla vahvistetaan brändiä ja molempien osapuolien liiketoimintatuloksia. Haluan olla mukana edistämässä SPOTin tavoitteita tuomalla  yhdistyksen toimintaan näkökulmia yrityselämän puolelta ja rakentamalla avointa dialogia toimijoiden kesken erityisesti kumppanuusnäkökulmasta. Sponsorointi- ja tapahtumayhteistyö yritysten kanssa onnistuu ja kehittyy entisestään, kun osapuolet haluavat molempien siitä hyötyvän.Uskon, että vankka kokemukseni markkinoinnin, viestinnän ja erilaisten kumppanuuksien johtamisesta antaa erinomaisen pohjan SPOTin toiminnan kehittämiselle ja verkostojen rakentamiselle. Hallitustyöskentelylle selkänojaa antaa suorittamani HHJ-, HHJpj- ja Boardman-hallituskoulutukset.

--------------------------------------

Päivi Koskela- Marketing Director, Sapattivapaalla

Ehdokkuuteni Sponsorointi & Tapahtumat ry:n hallituksen jäseneksi perustuu vankkaan yli 20 vuoden kokemukseeni brändi- ja markkinointialalta. Olen erikoistunut vahvojen brändi-identiteettien luomiseen ja mieleenpainuvien markkinointikampanjoiden toteuttamiseen, mikä on antanut minulle syvällisen ymmärryksen erilaisia kohderyhmiä koskettavasta viestinnästä ja pitkäaikaisista asiakassuhteista. Graduni Euroopan yleisurheilukilpailujen sponsoroinnista on syventänyt osaamistani sponsoroinnista vahvistaen käsitystäni siitä, miten brändiarvoa voidaan kasvattaa tapahtumien ja kumppanuuksien kautta.Hallituksen jäsenenä haluaisin keskittyä kolmeen pääalueeseen: brändikokemuksen vahvistamiseen innovatiivisten tapahtumien kautta, sponsorisopimusten arvon maksimoimiseen ja jäsenistön osallistumisen sekä sitoutumisen lisäämiseen.

Haluan hyödyntää laaja-alaista kokemustani brändin rakentamisessa ja markkinoinnissa sekä lukuisten tapahtumien järjestämiskokemusta niin Suomessa kuin ulkomailla auttaakseni  luomaan tapahtumia, jotka eivät vain viihdytä ja sitouta osallistujia, vaan myös vahvistavat yhteistyökumppaneiden brändiä ja luovat merkittävää lisäarvoa kaikille sidosryhmille.Uskon, että vahva brändiosaaminen yhdistettynä kokemukseeni tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta tekee minusta erinomaisen ehdokkaan auttamaan Sponsorointi ja Tapahtumat ry:tä saavuttamaan uusia korkeuksia ja edistämään alamme kehitystä Suomessa.

-----------------------------------------

Riikka Fagerholm, kaupallinen johtaja, Helsingin tapahtumasäätiö

Minulla on todella laaja kokemus ja näkemys tapahtuma-alasta ja sen kehittämisestä ja yritysyhteistyöstä tapahtumissa. Lisäksi minulla on laajat valtakunnalliset verkostot koko alaan ja sen toimijoihin. Tunnistan myös alan haasteet. Spotissa ja sen hallituksen jäsenenä minua kiinnostaisi paitsi jakaa omaa tietotaitoa tästä kaikesta, myös oppia paljon lisää muilta. Spotin verkostossa kiinnostavaa on kulttuurin, viihteen, urheilun ja brändien yhdistyminen. Koen tämän verkoston tärkeäksi ja samaan aikaan uskon, että eri osa-alueet voivat oppia toisiltaan, täydentää toisiaan. Tämä ei ole kilpailu, vaan yhdessä tekemistä ja tiedon jakamista Suomen kokoisessa maassa. Urheilun ja kulttuurin toimintatapojen cross ajattelu kiinnostaa.

Muista vaikuttaa ja anna oma äänesi.

ÄÄNESTÄ KOLMEA SUOSIKKIASI HALLITUKSEEN TÄÄLTÄ!