Kuvaus

Nordea – Älä mene rikki rahasta. Autamme vuosittain yli sataatuhatta suomalaista nuortataloustaidoissaNordean päivitetyn sponsorointistrategian ytimenä on keskittää sponsorointi tukemaantaloustaitoja ja yrittäjyyttä vapaaehtoistyön, omien ohjelmien ja kumppanuuksien kautta. Viimevuonna Nordea halusi lisätä suomalaisten tietoisuutta Nordean yhteiskuntavastuuteoistaerityisesti lasten ja nuorten parissa. Jokaisella nordealaisella on oikeus käyttää kaksi palkallistavapaaehtoispäivää tukeakseen taloustaitoja ja/tai yrittäjyyttä.Nordean on tehnyt taloustaitoihin ja yrittäjyyteen liittyvissä vastuullisuushankkeita. Nämähankkeet liittyvät läheisesti Nordean tarkoitukseen ja heidän sitoutumiseensa yhteisen hyvänedistämiseen ja vastuulliseen toimintaan ympäröivissä yhteiskunnissamme.Kampanjassa yhteiskuntavastuun hankkeiden taustalla näkyy Nordean usko, että hyvättaloustaidot auttavat ihmisiä pärjäämään elämässä ja yrittäjinä ja että talousasioidenasiantuntijoina he voivat auttaa ihmisiä parantamaan taitojaan ja ehkäistä nuorten syrjäytymistä.

Sponsoroinnin suunnittelu

Toteutus

Sponsoroinnin onnistumisen arviointi